PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de De Bierverteller gevestigd te Utrecht aan de Twijnstraat 47 (3511ZH) (hierna ‘De Bierverteller’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’). Hierin leggen wij onder meer uit waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee iemand (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of doordat deze door jou of een derde actief aan ons worden verstrekt. De persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken zijn onder meer:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens, zoals jouw e-mailadres of telefoonnummer;
 • Technische gegevens, zoals jouw IP-adres, gegevens over activiteiten op onze website,
  gegevens over surfgedrag, internetbrowser en apparaat type;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over jou krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doeleinden.

Hoe ontvangen wij persoonsgegevens?
In de meeste gevallen ontvangen wij de persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld als je bij ons een dienst afneemt, als je onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, of uit informatie die wij krijgen tijdens een (telefoon)gesprek en overig contact met jou. Daarnaast is het mogelijk dat jij persoonsgegevens over anderen deelt met ons. Bijvoorbeeld adresgegevens en contactgegevens van anderen voor het boeken van een bierproeverij. Wij willen benadrukken dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of de personen van wie je de persoonsgegevens met ons deelt het daarmee eens zijn.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Om jou de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te kunnen bieden, hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht, bijvoorbeeld het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen;
 • Voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de betreffende opdracht;
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief waarvoor jij jezelf hebt aangemeld. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid;
 • Om jou te informeren over onze acties, proeverijen en evenementen;
 • Om te kunnen reageren op jouw vragen, opmerkingen of klachten;
 • Voor de verbetering van onze dienstverlening;
 • Voor de verbetering van onze website. Daarvoor verzamelen en analyseren wij het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een rechtsgrond voor bestaat. Wij verwerken jouw persoonsgegevens met jouw toestemming, en/of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, en/of vanwege een wettelijke verplichting en/of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Voor de uitvoering van onze dienstverlening kan het nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens delen met derden. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf ook verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de privacywetgeving. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt, dan sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst. Jouw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend binnen de Europese Unie opgeslagen en zullen door ons niet met bedrijven/instellingen buiten de Europese Economische Ruimte worden gedeeld.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens enkel zo lang als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en opgeslagen. Soms zijn wij bij wet verplicht jouw gegevens langer te bewaren. Wij houden dan die bewaartermijnen aan.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?
Wij dragen in overeenstemming met de stand van de techniek zorg voor passende technische- en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dat doen wij onder andere door: (i) niet meer gegevens van jou te verzamelen dan dat wij daadwerkelijk nodig hebben voor het bereiken van onze doelstellingen; (ii) intern de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken tot diegene die echt toegang tot jouw gegevens dienen te hebben en; (iii) extern te zorgen voor een goede fysieke en digitale beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Social media
Op onze websites zijn buttons opgenomen naar onze social media kanalen, onder meer Instagram. Wij wijzen je erop dat zij mogelijk andere regels hanteren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij adviseren je om eerst hun privacybeleid te controleren, wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit zijn bestandjes (stukjes tekst) die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en vervolgens door jouw internetbrowser op de harde schijf van jouw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek op onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie over ons cookiebeleid vind je in ons cookie statement.

Welke rechten heb je?
Indien gewenst kun je ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien (of een kopie hiervan te ontvangen), te rectificeren, aan te vullen, en/of (gedeeltelijk) te verwijderen, of aan een derde over te dragen (dataportibiliteit). Ook kun je ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Als de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, kun je deze toestemming bij ons intrekken. Wij zullen bij elk verzoek beoordelen of wij op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen komen.

Vragen, opmerkingen en klachten?
Indien je vragen, opmerkingen en/of klachten hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen via de mail: info@debiervertelller.nl

Wij streven er vervolgens naar om uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van je bericht inhoudelijk te reageren.

Deze privacyverklaring is van 11 maart 2022. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid en/of deze verklaring eenzijdig te wijzigen. Het is dan ook raadzaam om de privacyverklaring periodiek te raadplegen.